Personvernerklæring

 

ViaScan AS er databehandler for kommunens innsamling av avlesninger av vannmålere. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personvernforordningen artikkel 13) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

I dette dokumentet forklarer vi hvilke opplysninger vi samler inn og hvorfor. Dataene vi henter inn er godt beskyttet, og blir kun rapportert til din kommune. Vi vil aldri selge dine opplysninger videre. Ved å rapportere ny måleravlesning, får kommunen et korrekt grunnlag slik at de kan fakturere ditt forbruk. Vi spør om epostadresse og/eller mobilnummer for at kommunen lettere kan komme i kontakt med deg hvis de mener at det er noe galt med den avlesningen som er rapportert inn (for eksempel at forbruket ditt blir veldig høyt eller lavt sammenlignet med forrige periode). I tillegg ber vi deg ta stilling til hvordan du vil ha henvendelsen om måleravlesning neste gang. De fleste kommuner tilbyr nå muligheten for å motta beskjeden om å lese av måleren som tekstmelding på mobil eller epost.

Vår oppgave: Motta og videreformidle ny målerstand fra kundens vannmåler

ViaScan AS har det daglige ansvaret for kommunens innhenting av måleravlesninger fra vannmålere på viameter.no. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi opplysninger i forbindelse med tjenesten.

 

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Itzi AS er vår driftsleverandør for viameter.no. CodePort AS har utviklet løsningen. Opplysninger som samles inn i forbindelse med driften av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er bare ViaScan AS, CodePort AS og kommunen som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom ViaScan AS og kommunen regulerer hvilken informasjon ViaScan AS og dens underleverandører har tilgang til og hvordan den skal behandles. Opplysningene benyttes kun til å avregne forbruk av vann og ev. avløp i inneværende periode, noe som danner grunnlaget for kommunens fakturering av vann og avløp.

Oversikt over personopplysninger som behandles

Her er de opplysningene vi kan behandle om deg. Disse opplysningene oppdateres av kommunen før hver avlesningsperiode:

  • Fornavn, etternavn og postadresse
  • Avtalenummer
  • Gårds- og bruksnummer
  • Anleggsadresse samt plassering av måler (hvis dette er oppgitt)
  • Målernummer og målepunktID
  • Forrige avlesning og dato for avlesningen

Dette legger du inn når du rapporterer ny målerstand:

  • Ny avlesning og dato for avlesningen

I tillegg spør vi om disse to opplysningene for at kommunen enkelt å kunne komme i kontakt med deg hvis man oppdager avvik i forbindelse med måleravlesningen:

  • E-postadresse
  • Mobilnummer

Vi ber deg til slutt ta stilling til om du hvordan du vil motta neste henvendelse om måleravlesning (epost, SMS eller brev pr. post). Ved å svare på dette samtykker du til at vi kan benytte denne informasjonen ved neste utsendelse.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for kommunen, før du bestemmer deg for å sende inn målerstanden. Når du har valgt "registrer målerstand", har du samtidig samtykket i at kommunen kan motta og lagre disse opplysningene.

 

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Du kan også finne tidligere års avlesninger ved å klikke på "Mine avlesninger" når du har logget deg inn.

 

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og ViaScan AS sin server foregår over sikker linje (HTTPS).

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Slike lokalt lagrede data kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvilken nettleser du bruker m.m. Vi bruker informasjonskapslene til å lagre din påloggingsinformasjon gjennom de ulike stegene i registeringen av måleravlesningen. Når du avslutter besøket, vil data bli settet fra din enhet. Det vil si at så fort du stenger alle åpne nettleservinduer eller slår enheten helt av, vil dataene lagret i informasjonskapselen slettes automatisk.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

E-post: post@viascan.no

Telefon: + 47 913 12 743

Postadresse: Postboks 153 Alnabru, 0614 Oslo

Sist oppdatert: : 28.03.2023

 

Tilbake